Important message READ MORE
Dame-med-QR-kode-i-kontormiljø

Fokus på miljø, bærekraft og digitalisering

I lys av krav som stilles til leverandører av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og lastbærere, kommer ACT Logimarks slogan Innovative Solutions/Innovative Løsninger stadig til sin rett.

Vilje og evne til å håndtere endringer i samfunnet har neppe vært viktigere enn nå, og ACT Logimark har, som en av de eldste aktører innen sin bransje, lært seg å følge globale endringer tett. Dette gjelder først og fremst de klimatiske utfordringer hele planeten står overfor, men også den teknologiske utviklingen som er en kontinuerlig prosess. ACT søker å være nysgjerrige og innovative i alle prosesser.

Utvikling av miljøvennlig blekk

Helt siden deres første installasjoner av blekkstråleskrivere for kontaktløs merking av produkter og emballasje i 1990, har de hatt fokus på at både selgere, teknikere og lagerpersonell skal ha god kunnskap om kjemikaliene og rensemidlene som blir brukt i merkeutstyret. Deres databladkartotek ble digitalisert for flere år siden, og oppdateres jevnlig, det er dermed enkelt for den enkelte medarbeider å hente ut aktuelle og oppdaterte varedeklarasjoner når kundene eller de selv har behov for det.

Thomas-og-Tor-Arne-på-ACT-Servicesenter-utforer-service
Thomas og Tor Arne på ACT Servicesenter utfører service på Linx blekkstråleskriver. De fleste maskiner leveres med halogen- og MEK-fritt blekk.

Bærekraftig blekk

Tidligere var MEK-basert blekk (Metyletylklorid) det eneste tilgjengelige blekket på markedet. MEK-blekk er en blekktype som er enestående i forhold til vedheft, tørketid og slitestyrke, men det er ikke bra for miljøet og for den som betjener merkemaskinen. Dette var åpenbart et problem, og det har vært viktig å utvikle alternativer som tilfredsstiller krav, mål og ønsker for både HMS- og bærekraftarbeid ute i industrien. 

Nå er MEK-fritt blekk nesten en selvfølge, men det finnes fremdeles for eksempel halogen-inneholdig blekk, som heller ikke er gunstig. De fleste halogener vil ved forbrenning (for eksempel ved destruksjon av emballasje ved slutten av produktets livssyklus) avgi kjemikalier som kan være skadelige ved at de slipper giftige og etsende gasser ut i miljøet. 

Les også: Velkommen til HOLDBAR

To-fra-ATC-som-jobber-med-baerekraftig-emballasje
Gründer og styreformann, Kjell Erik Mathiesen og daglig leder Morten Mathiesen.

ACT Logimark tar dette på alvor, og sammen med sine leverandører (produsenter) har de bidratt med utprøving og testing i ulike miljøer og applikasjoner. Utviklingen av mer miljøvennlige blekktyper, har ført til at brorparten av deres installasjoner av blekkstråleskrivere i dag, benytter miljøvennlig blekk. Dette er gode nyheter for både operatøren og miljøet. 

Hovedpartner av GS1

ACT Logimark er hovedpartner av GS1, og hjelper sine kunder med strekkodemerking og eventuelt RFID-merking i henhold til GS1-standarder slik at emballasje og paller påføres merking som kan leses (dekodes) globalt. 

ACT Logimark AS vil på Holdbar 2023 demonstrere miljøvennlige og bærekraftige løsninger for merking. GS1 er svært sentral i en av disse løsningene.