Important message READ MORE
Mor og datter drikker fra emballert flaske

Tall og fakta fra HOLDBAR 2020

HOLDBAR, hadde et godt belegg i tre dager. Flere besøksgrupperinger, større messe og et mer variert program enn tidligere. Antall besøkende til messen fordeler seg på et stort segment, og spesielt beslutningstakere i næringsmiddelindustrien er veldig godt representert.

Vi opplever veldig god synergi effekt ved at messen arrangeres parallelt med matmessen SMAK.

Nøkkeltall fra 2020

 • Totalt 21 151 B2B besøkende på HOLDBAR og SMAK 2020 over 3 dager i mars. 
 • 86% besøkte messen for å sjekke ut nyheter og trender og å for å møte eksisterende og nye leverandører i bransjen. 
 • 65% av utstillerne fikk direkte bestillinger under messen eller i umiddelbar tid i etterkant. 
 • Hele 82% av de besøkende i 2020 har påvirkningskraft og  beslutningsmyndighet for maskiner, emballasje og tilhørende artikler. 
 • 89% av de besøkende synes at messen hadde fått en godt og positiv løft. 
Holdbar-messen-2020-mennesker-i-messeområdet
Fra HOLDBAR 2020

Litt om de besøkende, tall og fakta

 • 85% av besøkende på HOLDBAR 2020 ønsker å besøke messen i 2023. 
 • Kommer til messen for å sjekke ut nyheter og trender, og møte nye og eksisterende leverandører. 
 • Kommer for å møte bransjen samt å delta på foredrag og andre arrangementer. 

Grafikk med tall og fakta fra Holdbar 2020
Utdrag av tall og fakta fra HOLDBAR messen i 2020. Covid-19 påvirket, men det ble høye besøkstall.

Utstillerne på messen

 • De deltar for å bygge nettverk og styrke relasjoner, og for å møte eksisterende og nye kunder. 
 • Totalt 80 utstillere. 
 • 74% av utstillerne var representert med tilhørighet innenfor næringsmiddelindustrien generelt. (Så som emballasje, maskiner, annet teknisk utstyr mm.) 
 • 38% av utstillerne var enten indirekte eller direkte representert med varer & tjeneste- leveranser til industrien. 
 • 53% har solgt eller forventer salg som følge av messedeltakelsen.