Important message READ MORE
Forskning-på-emballering-lab

Norges Forskningsråd til HOLDBAR 2023

HOLDBAR 2023 inkluderer et eget område for innovasjon, startup miljøer og nyskaping i messehallen. ­Norges Forskningsråd blir en del av konseptet.

– En viktig satsing for oss er å komme tettere på næringen, og å motivere flere aktører til å satse på forskning og innovasjon, sier Tina Rebecca Hov-Gylthe i Norges forskningsråd. 

Norges forskningsråd ønsker å gjøre seg tilgjengelig og bidra til å senke terskelen for kontakt med bedrifter og aktører i en bransje som trenger å tenke nyskapende med hensyn til gjenvinning. 

– For klima og miljø er emballasje både en utfordring og en løsning. Plastavfall er et åpenbart problem, men det skjer veldig mye spennende på emballasjefronten og vi ønsker å bidra til å forsterke den utviklingen, sier Hov-Gylthe i Norges forskningsråd. 

Les også: Vil erstatte plast med spiselig mirakelmateriale.

Holdbar-forskning-med-livssyklus
Livssyklus: Produksjon, Forbruk og gjenvinning.

Plast blir gjerne omtalt negativt ladet med hensyn til forsøpling og plastforurensing i naturen. Samtidig er plast et slitesterkt og lett anvendelig materiale som er lett å resirkulere. Det gjør det spesielt egnet for nye løsninger.

– Det har skjedd mye på emballasje de siste årene, men med tanke på at vi har både sterke forskningsmiljøer og bedrifter på dette feltet i Norge, så kan vi absolutt bidra til å akselerere denne satsingen med en målrettet satsing, sier sier Hov-Gylthe. Vi kan koble bedrifter og forskere, og vi kan vise muligheter for finansiering av nye prosjektideer både nasjonalt og internasjonalt.

Det er også alternativer til plast under utvikling. Bruk av fiber fra trær som erstatning for petroleumsråstoff viser gode resultater. Det kan bidra til at utviklingen med stadig lengre holdbarhet fortsetter, samtidig som plastbruken kan reduseres. 

Les også: Velkommen til HOLDBAR 2023!

Prosjektleder for HOLDBAR 2023, Rune Lundby, er svært fornøyd med at Norges Forskningsråd for første gang velger å ha en aktiv rolle på HOLDBAR-messen.

– Vi har jo alltid tiltrukket oss innovative og fremtidsrettede aktører, og det at Norges Forskningsråd nå velger å ta med sitt engasjement og sin kompetanse til selve messeområdet er gull verdt for industrien.

Ønsker du å bli utstiller?

Har du spørsmål om HOLDBAR,
ta gjerne kontakt med meg

Rune Lundby prosjektleder Holdbarmessen NOVA Spektrum

Rune Lundby
Prosjektleder HOLDBAR